Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Tầm thường
Thật lòng muốn để anh say
Thèm mua một phút râu mày nghênh ngang
Vỡ buồn giữa lúc tay dang
Yên cương chi hảo
Mộng tan lửng chừng.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét