Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Cỏ cú
Chong mắt dỗ ơi buồn xuôi giấc tối
Khuya nay rồi mai mốt lắng quên thôi
Đâu có biết đời bày chi lắm chặng
Mỏng manh tim sao chống chỏi nổi trời.

Sao cứ ngỡ yên bèo trôi nước chảy
Mái trú này - còn lắc rắc thêm mưa?
Đâu có biết người nồng nàn đến vậy
Ta bây giờ lỡ độ bến nào đưa?

Ta bây giờ nửa chừng xuân thiếu phụ
Chưa đành lòng đem má phấn phôi pha
Chưa đành lòng tẻ nhạt cánh chim xa
Nên nhằn nhọc xót vầng sương cỏ cú.

Đêm dài mãi tiếc người không nặng nợ
Đi qua làm niềm tưởng nhớ bâng quơ
Dẫu có biết - cố đành như chẳng biết
Nửa đời còn tâm ý hóa vu vơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét