Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Bảng lảngLà gió nhé - ơi chiều bảng lảng
Sợi tóc dài bay màu như sương
Kìa sao xuân thắm còn như đợi
Có chút mong gì chưa nghe hương?

Là thời gian nhé - triền miên lắm
Lặng giữa đêm trường - đâu yêu thương?
Ngày theo ngày khuất qua chầm chậm
Ta khắc tranh suông - mấy nét buồn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét