Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Mời mộng


Anh sẽ đến cùng em
Buổi cơm chiều thanh đạm
Chỉ cho hai đứa riêng
Dọn lên bàn năm tháng.

Bát canh rau - chén mắm
Đôi quả cà muối chua
Mà mời nhau gặm nhắm
Nỗi cách xa nào vừa.

Ngày vội vã thoáng qua
Đời nhau làm kẻ lạ
Mộng xưa xây mái nhà
Cho thơ vào nương tá.

Mời anh cõi cung nga
Trơ vơ còn chú cuội
Nghe tim rung thật thà
Một dòng sông ngập đuối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét