Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Dường như...Dường như đi nửa đời
Chưa thật sự - tình yêu
Xác thân đầy buộc trói
Hồn còn bay phiêu diêu.

Kia - tiền tài, danh vọng
Ta chẳng níu gì đâu
Chỉ nghe lòng xao động
Một người còn tìm nhau?

Dường như sau nụ cười
Đau đáu giữ niềm riêng
Chờ trông điều chi tới
Chưa giũ bỏ ưu phiền?

Kia - Thời gian có hẹn
Đích về còn gần, xa?
Ta là thuyền không bến
Lênh đênh - nơi đâu nhà?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét