Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Lạy Phật trên chùa


Lên chùa
Trước Phật thắp nhang
Chập chờn khói tỏa những hàng mộ sau
Dăm khung tường lạnh sít sao
Một lư đồng tưởng niệm bao sinh phần.

Ở chùa với Phật
Tịnh tâm
Nghe kinh mãi hóa thiện nhân an từ.

Phật ngàn năm cũ chân tu
Điềm nhiên thế sự ngồi như tượng ngồi
Quầng hương cay mắt giữa trời
Cúi xin một lạy phương người bao la.

Lên chùa
Cửa Phật yên hòa
Xuống đồi một bước
Lại là trần gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét