Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Dang dởChỉ còn khoảng đời sau cuối
Bọt bèo mà dám cho đâu
Đôi khi giữa dòng vô lối
Lạc loài một bước đến nhau.

Đôi khi vạn điều thật nhỏ
Phủi qua hạt cát gót chân
... Loay hoay tứ bề muộn lỡ
Tội tình thương lấy nhân tâm.

Hỏi trời trần gian không dễ
Trăm năm là ý nghĩa gì?
Hữu duyên cuộc người dương thế
Gặp rồi sao chẳng là chi!

Chỉ còn khoảng đời sau cuối
Trao cho mà dám nhận đâu
Bước nào rồi không tiếc hối?
Ngậm ngùi còn có ngày sau?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét