Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Cuộc sốngNhẹ nhàng là nhẹ nhàng ơi
Dấu trong điệu nói âm lời cay cay
Khi vơi muốn chuốt lại đầy
Không đầy lại được
                             tháng ngày thêm vơi
Dịu dàng xưa chẳng là tôi
Đem chài anh được một thời trẻ trung
Nay quen thuộc trái đời chung
Khác nhau cách gặm cũng cùng
                                              cay cay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét