Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tâm tại
Bỗng dưng muốn thực lòng ăn lạt
Đi chơi chùa, viếng cảnh thiền viên
Núp áo cà sa, A Di Phật
Hay mình có lúc thật hiền.

Sáng tịnh chay, chiều theo bún nướng
Giật mình, bảo bạn: Tao quên!
Lỡ đội đầu bao nghiệp chướng
Chấm mắm rồi, gác đũa kiêng.

Ngang nhà ai vô tình nghe chuông mõ
Hàng cây, bóng tối chập chờn
Thấy lòng sợ những gì không rõ
Thầm câu kinh vừa học chân chơn.

Lạ lùng đem từ ra cắt nghĩa
Tiếng Phạn tụng kiết già
Lời thầy giãi bày thiên, địa
Trời sáng, cười mình nhát như là...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét