Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Bồng bột (G.9)Ảnh: Sóng Nha Trang
Đốt tôi đi
Bồng bột rồi
Để tôi là kẻ thế thôi -
Chẳng gì!

Bay theo gió hốt mà đi
Si cuồng
Thả rớt nhu mì sau lưng.

Đốt tôi đi -
Cháy tận cùng
Thường tình
Những lúc chính trung
Cũng thừa.

Rung lên nhịp gấp vỡ òa
Cho tôi bức thoát
Tôi và cánh bay
Bao dung
Người ngắm tôi này
Lặng im chuẩn mực hóa đầy đọa hơn.

Đốt tôi
Mặt nạ đoan trang
Ngày sau giấu đá
Giải oan
Tội hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét