Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Còn lạiQuán quen điểm giọt cà phê
Chuốc đen đắng để rồi về tàn canh.

Lời hương quên đi không đành
Biết đâu nhớ lại sẽ thành khói bay.

Tin tình không nhẹ qua tay
Nào ta có giữ được ngày đừng vơi.

Quán quen đếm bước với người
Mai kia lối cát lạc vời dấu chân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét