Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Cõi tạmPhàm trần à
Tôi đến
Zero tận cùng nào
Đêm vạn sao thắp nến
Ngửa mặt buồn trời cao.

Vòm trời à
Tôi bay
Mãi một đời không hiểu
Ngỡ với được vòng tay
Là hồn chưa lên rêu.

Những nắng chuyển giao mùa
Những mưa dày lối đất
Những gam màu còn, mất
Những bước trần được, thua.

Cuộc đời à
Tôi ở
Mốt mai nào
Tôi đi
Cõi người đau tim quá
Biết xa sao nuối gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét