Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Một maiKỷ niệm nhiều khi không rõ
Đêm mơ điểm lại mặt người
Nỗi khuyết hao như nến đỏ
Tuổi lặng thinh xếp nếp cười.

Trước mặt ngày mai chưa tới
Sau lưng trải nghiệm hành trang
Biết chốn nào sâu mà gởi
Nhọc nhằn hạt bụi không gian.

Cảm ơn đời cho có mặt
Buồn vui đi hết phận người
Tìm phai quên hay góp nhặt?
Rồi đầy cũng thể như vơi.

Vô tình cuộc trần đã vậy
Hợp tan chăng ? có được dài?
Đành lòng sông trôi nước chảy
Đường trần ai hiểu được ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét