Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tôi (2)Trói tôi trong khắc nghiệt tôi
Từng phen vùng vẫy chưa rời rụng đi
Nhận chi và chối bỏ chi?
Tôi còng lưng vác tôi đi một đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét