Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tôi rao bán ngậm ngùi


         
Cho tôi lại chút dại khờ
Như xưa
             Yêu - chẳng biết ngờ vực chi
Khôn ngoan giờ
                         để làm gì?
Cho tim ngần ngại hết thì xuân trong.

Cho tôi lại chút mềm lòng
Bâng khuâng nét mắt mơ vòng tay ngoan
Bây giờ
             hơn, thiệt tính toan
Thời gian đi mất
                             Tôi còn cô đơn
Cho tôi lại chút dỗi hờn
Vu vơ mộng mị
                           mau buồn - mau khuây.

Tôi rao bán ngậm ngùi này
Có ai
          cũng tiếc xót đầy - như tôi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét