Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Chân tướngKhông là cái mốc xì chi
Tôi là tôi
Chẳng là gì với ai
Khi ngu
Tôi vẫn ngu dài
Khi khôn
Tôi vẫn học đòi cách khôn.

Không nên trò trống gì hơn
Dăm câu thơ
Mấy nguồn cơn số phần
Giả vờ sống cách triết nhân
Thật ra - chẳng biết đối nhân thế nào?!

Chẳng ra thấp
Chẳng ra cao
(Cũng không chấp nhận lao đao khốn cùng)
Vô tích sự
Giỏi đi rong
Tôi là tôi
Một kẻ không là gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét