Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Không đềTa như sông mượn trăng làm dáng
Ta như thuyền mượn sóng lênh đênh
Ta như ta dòng sâu bến cạn
Ta như mình mượn mệnh chông chênh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét