Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tôi tin
Tôi tin - Dẫu biết bao lần
Niềm tin đem đặt vào nhầm nhỡ đau
Lòng người khi cạn, khi sâu
Là tôi tự trách tôi sao không lường.

Tôi tin - Dẫu dại - Vẫn thường
Trái tim trút cạn mới tường đục, trong
Ngọt, chua biết tận tay cầm
Là tôi huệ phước giữa trần gian đi.

Tôi tin - chẳng hối tiếc gì
Còn tin tôi vẹn nguyên - vì tôi tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét