Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Họa lênChợt thấy bóng người
Bừng lên trong ánh đuốc
Tôi tìm
Bắt chước người xưa
Từ xuân tươi tới thời chùn bước
Đuốc lụi bóng tường
Tôi - bóng tôi
Kỳ vọng chân trời
Không ảo tưởng
Tôi lẫn vào nhân loại
Vành trăng tròn lên
Rồi khuyết
Đêm tàn
Nhấp nháy một sao mai
Đuốc lại lụn
Bàn tay run cánh trễ
Thiên hạ cùn đường
Lõa thể
Tự soi
Dăm triết lý mọc ra
Thiêu thân nhảy nhót
Rúc vào nhục tình
Kiêu mãn - yêu
Tôi - bóng tôi
Thoát tìm hối hả
Bóng một người quen phân liệt
Bước vẹo xiêu
Cười ngớ ngẫn
Tôi - bóng tôi
Ngã xuống bóng tường
Đằng sau kiêu sa
Rập rình
Có thể
Với bất cứ ai.

Chỉ có trời mới biết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét