Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Dư ảnh
Một sớm đứng giữa hai bờ núi dựng
Vượt đi qua dự cảm mất ai rồi
Bờ ở lại chông chênh niềm gió nắng
Bờ chia phôi quặn thắt nỗi không người.

Dẫu đốt đuốc một đời kia mới gặp
Đành thôi không thuộc nữa cho mình
Bao khát vọng cháy lòng lửa thắp
Trôi đi bèo dạt - bến vô tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét