Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Ru ta
Ru ta vạt nắng lưng đồi
Ru ta ngày tháng xa vời vợi xa.

Ru ta - ngồi điểm hai - ba
bốn - năm mươi vuột đi qua đời người.

Ru ta má thắm - môi tươi
Ru khung người ảnh ngắm cười người nay.

Ru ta - còn nuối tiếc đầy
Ru ngày tháng vẫn hao gầy phôi pha
Ru ngàn năm nối tiếp qua
Ta nghiêng sợi tóc xót xa phận mình.

Rong bèo hát khúc linh đinh
Về xuôi con nước - uẩn tình chưa xuôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét