Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Niệm khúcLàm sao ta tìm lại được mình ngày hôm qua?
Làm sao tìm lại được một thời - đã trôi xa?

Làm sao vo tròn nỗi nhớ
       Nỗi nhớ về bất ngờ
Dại khờ xưa lầm lỡ
                            Vết thẹo lành vu vơ

Chỉ những khi đã mất - mới đo lượng được mình
Xót trời trong xa lắc
  Bụi lòng mờ không thinh

Làm sao cho ta thấy - Đỉnh, vực nào nông, sâu?
Đời phai xuôi nước chảy
       Bao giờ trở lại đâu!

Thời gian đi mãi mãi - Trời bao la rộng dài
Làm sao cho ta gọi
Cuối một ngày - không ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét