Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Tưởng


Ta nhớ người
Người nhớ ta chăng?
Để đêm sao lẻ một vầng trăng
Và quầng thương nhớ
Không hò hẹn
Đã gặp nhau lần nào dưới trăng?

Bây giờ
Năm tháng theo dòng bước
Đã cách xa rồi còn băn khoăn.

Ta tìm đối bóng in làn nước
Mặt nước phẳng lì
Xanh dấu rong...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét