Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Dự trại sáng tác Đà Lạt - Lâm Đồng

Ca sĩ Kim Khánh và Lê Mai tại trại sáng tác Đà Lạt (2007)
Với ca sĩ Ân Nam, trại sáng tác Đà Lạt (2007)
'Sơn nữ' Lê Mai

Cùng với Lê Khánh Mai tại trại sáng tác Đà Lạt năm 2000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét