Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Giòng đời

Ảnh: Phạm Đình Quát


Cũng thường
                     hạnh phúc khi vui
Mà buồn
             sóng vỡ ngược xuôi
                                            cũng thường…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét