Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Bây giờ tỏ được với ngườiXin thắp lại tình xưa
Trong mắt người viễn xứ
Ngày tàn Đông vừa điểm nụ Xuân đầu
Rượu sóng sánh
Che môi cười
 bạc nghĩa
Lòng nợ ngang một mối duyên hờ
Ai đã tiễn ai?
Dòng đời vô tâm
    lãng đãng
Lá rớt cội nguồn
Người đi còn trở lại
Xao động thời gian
Sương ngàn lớp mảnh
Chợt biết
  còn thương nhớ một thời
Xin tiếng Khánh xưa ngân
Bụi hoa Cò nở trắng
Đêm giao thừa vòng vẽ khói hương bay
Lời từ tạ ngang môi người chẳng thốt
Chưa vào Xuân
   quày quả chia tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét