Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Thanh Bình


                        Tặng bạn thơ Thanh Bình

Ngày tháng Thanh Bình
Soi nghiêng vóc hạc
Âm thầm gió lộng trăng neo
Ngàn vạn cung tơ, nấc nhạc
Gõ tiếng tâm tư
                        cõi một mình.
Khách tầm thơ
Đói tìm tri kỷ
Lặng nét mi thanh
                        có hữu tình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét