Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Hò hẹnỪ thì vạt
              cỏ nối trời

Trong nhau vạt nắng cuối đời
nào phai
Ừ thì
         duyên phận lâu dài

Trăm năm
    chẳng đổ xuống hoài tóc lau

Ừ thì mây biển nhập màu

Phôi pha
  cũng chỉ một màu phôi pha.

Ai còn không?
          ở trong ta?

Ta còn không?...
            ở cõi mà
               ... không không ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét