Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Ngàn năm không dám tỏ“Chính chuyên
thời cũng ra ma
Lăng loàn trắc nết
     cũng (khiêng) ra ngoài đồng”...
Giọng hò
               văng vẳng trời không
Day day
              một mối tơ vòng cùng ai
Vòm đêm thâu -
                          mắt sao dài
Lọt trăng qua kẽ tay hoài - xuân đi.

Chính chuyên     
                      Ngậm nỗi phân lìa
Mà mơ trắc nết
... bên lề đời ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét