Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Cảm tác Tây Nguyên

                   Tặng Hải Ly

Đâu rừng? đâu núi? thuở Tây nguyên
Suối lượn ngàn xanh soi bóng nghiêng
Đêm rừng oai vĩ trăng xuyên lá
Gió cõng mây tiên múa ảo huyền.

Đâu chốn ngàn xưa với ngàn xanh
Giọng hờn muôn thú gió cuồng nhanh
Ngẩn ngơ du khách về thăm lại
Trơ đầu núi trọc... mái nhà quanh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét