Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

KhôngKhông ngang
Không nghẹn
Không mà

Không thương
Không ghét
Không là không không

Để ta lắc rớt khỏi lòng
Cái ưu tư ấy
                    ai vòng vào ai?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét