Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Texas - 2012

Vuốt râu chúa sơn lâm
Toan cưỡi lưng hùm!
Lê Mai - Hiền Nguyễn

Lê Mai - Hiền Nguyễn: Đồng trang, dễ đâu đồng phận
Lê Mai, Kim Liên. (nhà anh Vi - Hiền)
Trong một nhà hàng ở Texas

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét