Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Nhóm văn nghệ Về Nguồn - Thuở 16... đôi mươi


Từ trái qua: Tôn Nữ Thu Dung, Bích Hồng, Lê Mai, anh Tiên, Đỗ Viết Nam, anh Nguyễn Văn Nhu (Nha Trang, 1973)
Nhóm văn nghệ Về Nguồn
Lê Mai (Chiêu Ly), Tôn Nữ Thu Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét