Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Giao lưu văn nghệ

Giao lưu CLB Trăng Thơ và CLB Kim Bằng
Lê Mai đứng hàng đầu, thứ tư từ trái sang
Nhà văn Trần Kim Trắc, Hoàng Nguyệt Liên
(TPHCM) đứng bìa trái và thứ hai hàng sau.
Lê Mai đứng bìa phải hàng sau.


H. Hương Thanh, Quang Minh và
Lê Mai, ngày 08-3-2006

Đoàn VHNT tỉnh Vĩnh Phúc tại Nhà sáng tác Nha Trang
Lê Mai đứng thứ hai bên trái.

Đoàn VHNT tỉnh Thái Nguyên tổng kết trại sáng tác
tại Nha Trang. Lê Mai ngồi thứ hai từ phải sang.

Giao lưu đoàn VHNT tỉnh Lâm Đồng.
Lê Mai đứng thứ hai từ phải sang.

Khai mạc triển lãm của họa sĩ Thanh Hồ tại Ty VHTT tỉnh
Quảng Ngãi năm 2000. Từ trái sang: Diệu Trâm, Lê Mai,
Ân Nam, Hoàng Hương Việt, Thanh Hồ, Đỗ Trí Dũng,
Duy Nhuận, Vĩnh Nguyên
Lê Mai đọc thơ tại buổi giao lưu
với đoàn VHNT tỉnh Phú Thọ.  

Lê Mai tại một buổi giao lưu văn nghệ
Đoàn VHNT Phú Thọ

Lưu niệm với đoàn VHNT tỉnh Phú Thọ
Từ trái qua: Võ Mẹo, nhà thơ Hồng Vinh,
Thi Phúc, anh Vinh, Hoài Nam, Diệu Trâm,
Thanh Hải, Lê Mai, Lê Đức Thông
Võ Mẹo, Lê Mai, Ba Đen, Thi Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét