Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Bạn văn nghệ và bạn học cũ


"Ta mang cùng kiếp giời đày
Đường quang chẳng bước, nẻo lầy sa chân"
        (Lê Khánh Mai, cựu chủ tịch Hội Văn Học nghệ-Thuật Khánh Hòa)

Ân Nam, Lê Khánh Mai, Thanh Hồ, Xuân Tuynh với Lê Mai
Đặng Minh Châu, nhà thơ Giang Nam,
Nguyễn Man Nhiên và Lê Mai
Đặng Minh Châu đọc thơ“Mênh mông quá… gọi là con đường nhỏ
Đến cuối đời chưa chắc đã vượt qua …”


(Đặng Minh Châu, Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Khánh Hòa)


Mai Thị Hòa, Lê Mai, Nhiên Hương,
Kim Điền, Thanh Thủy, Hồng Gấm
Kim Điền: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..."

Nhiên Hương, Kim Điền, Thanh Thủy, Hồng Gấm, Thùy Nga,
Lê Mai, Đoan Trang, Minh Hồng, Tô Ánh Tuyết
Xuân Tuynh, Cao Duy Thảo, Lê Mai, Lê Đức Thông
(chủ nhiệm CLB Trăng Thơ), Đặng Minh Châu

Xuân Tuynh, Cao Duy Thảo (cựu
chủ tịch Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa)

"Mong sau năm tháng chớ nhòa tuổi tên"...
Châu Loan - nghệ sĩ múa ở Ý và bạn ở Pháp
Họp bạn 2001. Thái Hằng (đứng thứ 5 từ trái sang) bạn thân Lê Mai.
Từ trái sang: Xxxx, Mai Thị Hòa, Nhiên Hương, Đoan Trang, Thu Hà,
Hồng Gấm, Lê Mai, Mai Ngọc Hòa, Túy Phượng
Hồng Gấm cầm tập thơ Bài Thơ 20 Năm của Lê Mai, xuất bản năm 2000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét