Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Gia đình - NOEL 2012

Quốc Ấn và Ngọc Ấn (Noel 2012)

Lê Mai và hai con trai
Ảnh trên: Lộc Lê, Duy Hùng, Lê Mai, Ba Nhuận, Sơn Lê (hàng đứng).
Na, Nguyên Lê và cháu ngoại. Anh Thư và con gái, Vi Vi, Phượng Phi, Hạnh Lê, Misa, Ti Ti và Lực (con Sơn Lê).
Lê Mai và con trai út

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét