Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Birthday Ông Ngoại (Ba Nhuận) 84 - 2012


               Tôi có một thằng Tôi
               Từ thưở vào đời băn khoăn tìm nghĩa sống
                Đầu không tàn che, chân không trụ chống
                Nhưng tim mình có ánh lửa lương tri
                Nên cứ đội trời đạp đất mà đi…

                   (Thơ: Thanh Thanh - Lê Xuân Nhuận)

Lê Mai và Ba Nhuận


Lê Mai, Ba Nhuận, (xxx), Nguyên Lê, Rony, Sơn Lê, Hạnh Lê,
Vi Vi, Misa (con Hạnh Lê), Lực (đích tôn, con trai Sơn Lê)

Ba Nhuận và Sơn song ca
Misa, Ba Nhuận, Lê Mai, Vi Vi, Hạnh Lê, Ti Ti
Ba Nhuận, Sơn Lê, Lê Mai, Vi Vi, Misa, Ti Ti, Lực
Ti Ti, Vi Vi, Lực, Lê Mai, Misa, Ba Nhuận, Rony (hàng ngồi)
               Lộc Lê, Duy Hùng, Sơn Lê, Ngọc Ấn (hàng đứng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét