Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Chân trời lạ


Lê Mai, Quốc Ấn (con trai út)
Casino bắc California
Tuyết trắng tháng Tư
Quốc Ấn, Vi Vi, Ngọc Ấn, Minh Hùng (em họ Lê Mai)
Minh Hùng, Vi Vi, Mi Sa, Ngọc Ấn, Quốc Ấn (đứng)
"Lạ kỳ nắng chói trên đầu...
Mà sao giá buốt một màu xanh xao..."
Quốc Ấn, Ngọc Ấn, Phượng Phi, Lê Mai (Golden Gate-2010)
Phượng Phi
Ngọc Ấn

Quốc Ấn

Quốc Ấn và Ngọc Ấn (đứng)

Bốn mẹ con

Hai anh em ở Golden Gate 
Bốn mẹ con

Hội thảo thương mại tại Arizona June-2013

Bạn bè tại hội thảo
Bạn cùng dự hội thảo

Một thành viên đến từ Campuchia
Grise và Lê Mai
Lưu niệm với bạn bè trong hội thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét