Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Buổi chia tay 9/2010

Ân Nam, Lê Mai
Nhà thơ Giang Nam (thứ hai từ trái sang) và các bạn trẻ

Nhóm bạn ca, nhạc sĩ họp mặt chia tay Lê Mai (9/2010)

Lê Mai, một kỷ niệm. Ảnh do
Phạm Phi Hùng, nhà báo,
nhà thơ quá cố chụp năm 1998

Thiên Thanh, Sương Sương, Lê Mai, Lê Đức Thông

Nhà thơ trẻ Sương Sương
Lê Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét