Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Tôi (5)Lạy trời - Bến đó yêu mê
Khung bờ đạo hạnh yên bề - chưa yên
Xáo hoài xốc nổi con tim
Làm sao tịnh - Để tôi chìm quên tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét