Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Thông điệpTôi là một mảnh sườn
của một bộ xương
Jay Defeo
đã lạc đau
thống thiết
Một mảnh bơ vơ           
gãy rớt
cội nguồn xưa
Tìm lại mình
từ bao lâu
mải miết
Có thể cạn đời
là một mảnh đơn côi

Tôi là một mảnh sườn             
nhỏ nhoi
Ao ước cũng nhỏ nhoi
Từng lầm lỡ
cố nhiên 
chưa dễ chuộc bôi vôi
     Mảnh sườn tôi
cam tâm vùi dập
Từng học đòi độ lượng bao dung
Làm cánh thiên thần từng phen tơi tả
Đã muốn hàn gắn vết răn
Vết răn lỡ lầm
không khớp

Tôi là một mảnh sườn
Tìm lại bộ xương
đến tàn vơi hao khuyết
Từng vẫn tin
Ở đâu đó
tận phương nào

Tôi là một mảnh sườn
của một bộ xương
Vẫn chờ nhau thao thiết

Có khi nào
Người cũng đang hướng về tôi
mãnh liệt?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét