Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Tâm cảnhMinh họa: Lê Mai
Chiếc bàn riêng của mẹ ngồi
Để đêm đêm viết những lời bâng quơ
Một đời sự nghiệp câu thơ
Áo cơm ai ít dại khờ hơn không?

Cây đèn nghiêng bố con nằm
Úp tờ báo mỏng ngăn tầm sáng len
Không yêu và cũng không ghen
Sợi tơ tình nhạt,
  đã quen vợ chồng

Sách dày con đọc thấu không?
Những khi ngớ ngẩn chút lòng trẻ thơ...

Sông xa chảy mấy cội bờ
Cứ ai vui vậy
                    mái nhà mẹ cha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét