Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngùi ca

Này anh - về đi
Gặp nhau rồi đó
Lặng im  
Hay nói gì?
Tri lòng bao nhiêu
Cũng nhỏ.

Từng ánh đèn loang
Vụt qua đêm ướt
Lệch vai áo choàng
Lạnh không?
Run môi rét mướt!

Vệt vệt bùn quen
Chân thềm lối cũ
Bóng nhớ khung rèm
Lọn lọn tóc rủ
Pha đầy sương trú.

Về bê- Mái nhà
Ngần ngừ song cửa
Lặng nghe tâm tư
Nói  điều gì nữa!

Vậy thôi! - nước mắt!
Buồn lòng dễ mềm
Xin chớ buồn thêm
Buộc thắt này
Còn
          Chưa mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét