Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

MộngThả nổi vào dòng sông
Bao con thuyền khát vọng
Bao ảo tưởng không cùng
Mơ ôm trời đất rộng.

Chật chội giữa châu thân
Một trái tình không nở
Đâu những bước đầu xuân
Mộng chưa tròn đã vỡ.

Ta ru mình nhỏ nhoi
Sớm trưa chiều tối - sáng
Cố vượt lên phận người
Thoát khuôn đời hữu hạn.

Rời hư ảnh tan đi
Chạm tay trần rất thật
Đặt tên mộng là gì?
Một
Hai
Ba
Được?
Mất?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét