Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

MấtSẽ gọi nghìn lần
Tình ơi trở lại
Tim sượng sần câm
Không còn thơ dại

Rồi sẽ vạn lần
Quên đi vụng lỡ
Tha thứ cho anh
Màu tim nát vỡ
Rồi triệu triệu lần
Quên đi vẫn nhớ
Vết răn đá hằn
Tuổi đâu còn nữa

Dẫu tỉ tỉ lần
Gọi tình ơi mãi
Đời từng bước chân
Đi không trở lại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét