Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Không đềTa cầm ngày tháng trống không
Khói sương nào tỏa sợi vòng sợi lơi
Chân đi gần hết kiếp người
Không tin vướng một giọng cười
                                                          lao đao

Ta cầm ngày tháng trước, sau
Phù du ngồi đợi cơn đau qua dần
Trần ai nên vẫn ước gần
Con tim phi lý
Một lần nghe yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét