Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Hòn Khô


“Hòn Khô”
                 ai đặt núi này 
Trập trùng đá núi đan dày cỏ khô
Người đi
   kẻ đến bao giờ?
Tuổi tên
  năm tháng khắc bờ vực cao...

Chợt ta
 có hẹn khi nào?
Mà chao sóng mắt nghiêng vào
                                                tâm tư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét