Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Hát lời maiVỗ thành ghế đá công viên
Nghe ta hát giữa hai triền nắng mưa.

Một triền phố nắng xe qua
Một triền biển lặng mưa pha cát nhòa.

Hai triền mưa nắng giao thoa
Vết lăn sỏi đá bôn ba ngùi ngùi.

Nghênh vai gánh tháng năm trời
Lắng nghe sấp ngửa một đời ngu ngơ.

Ở - đi nửa bước - đã bờ
Biết đâu động - tĩnh nào chờ ta mai.

Nắng - mưa kia
vẫn còn dài
Nghe ta hát vợi
Tương lai
Bất ngờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét