Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

G (1)Rượu
Muốn một lần say
Đường
Muốn một lần lạc
Tình
Muốn một lần đầy
Đời
Muốn một lần khác.

Đêm thâu đêm mờ mịt
Ngày nối ngày qua tay
Người trần gian
Mắt thịt
Tâm tư
Giấu
Lại bày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét