Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Chiều “Lan Hiếu”Người viết tặng dòng thơ trên bao thuốc
Sông không tên quán khách khói tỏa vòng
Tiệc chưa dứt vội vàng chia đôi bước
Nắng chiều nghiêng giọng hát rót trời trong

Lòng chưa tỉnh đã vầng say khúc mới
Sóng phẳng lì đò dọc bến lao xao
Ta gấp lại hồn thơ ai chớm gợi...
Thấy một người vừa đến tự chiêm bao.

_____________________________________________
"Lan Hiếu": Tên một quán ăn bên sông Cái, Nha Trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét